Hopla jest sklepem interneotwym  z unikatowymi ubraniami i dodatkami w pojedynczych egzemplarzach.


Kapita Ludzki